Inmigración

51

Oficina Municipal de Atención ás Migracións, constitúe un servizo social  específico de atención directa ás persoas inmigrantes residentes no municipio.

Obxectivos e actuacións do Programa
Información e asesoramento social
Información e asesoramento en procesos de regularización de persoas estranxeiras
Emisión de informes municipais de inserción social
Xestión de recursos sociais para emigrantes retornados
Xestión de axudas de retorno voluntario ao país de orixe
Desenvolvemento de proxectos de acollida e integración socia

Persoas ás que vai dirixido

Poboación inmigrante, estranxeiros/as, estranxeiros/as residentes, emigrantes retornados  e persoas e organizacións  interesadas en obter información relativa ao feito migratorio, tanto a nivel administrativo-legal como social.

 

Onde solicitar información?
Oficina Municipal de Atención ás Migracións
 
Sitios Web