Para a adquisición de material escolar, curso 2010-2011

15

 

Información xeral.- O obxecto da presente convocatoria é regular o procedemento para a concesión de subvencións ás familias do alumnado de educación infantil (segunda etapa) dos colexios públicos de Pontevedra, para o curso 2010/2011, destinadas a adquisición de libros e material escolar e dirixidas a familias con dificultades socioeconómicas.
 
Contacto: Servizo de Educación – educacion@concellopontevedra.es