Convocatoria de Cursos de Lingua Galega CELGA 2012

17

Xa está aberta a convocatoria do ano 2012 de cursos de formación de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, para adultos e para colectivos de Galicia.
O día 30 de xaneiro de 2012 finaliza o prazo de solicitude, particular ou colectiva, dos cursos. As solicitudes poderanse presentar no rexistro xeral do edificio administrativo da Xunta de Galicia (Campolongo), ou en calquera das dependencias ás que se refire a Lei 30/1992 (art. 38.4º).
Os exames serán os días 2, 3, 9 e 10 de xuño de 2912, rematando o prazo de inscrición o 3 de abril (taxas 15.61€), tal e como se indica no DOG núm. 11 do martes 17 de xaneiro de 2012.

Ver documento PDF
Ver documento PDF