ENTROIDO 2012: VELORIO E INCINERACIOÓN DO RAVACHOL

17

12:00Recreación da Botica de Don Perfecto na Praza da Peregrina.

18:00 – Comezo do velorio na Praza da Verdura. Pregamos loito rigoroso.

21: 00 – Saída do cortexo fúnebre co que recorrerá ás rúas do casco histórico e rematará coa súa incineración.