ANUNCIO POLO QUE SE DA PUBLICIDADE AS BASES REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS CONDUCENTES AO NOMEAMENTO DE TRES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL E DOUS FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO PARA A XESTIÓN E EXECUCIÓN DO PROXECTO ILES CONCELLO DE PONTEVEDRA E ANEXOS DAS SOLICITUDES E MODELO DE CURRÍCULUM

31

Ver documento PDF