Bombeiro-Conductor do Servizo de Extinción de Incendios

226

ACTA DO TRIBUNAL  CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUCTOR. RESULTADO DA PROBA PSICOTÉCNICA E CONVOCATORIA PARA O RECOÑECEMENTO.

CITACIÓN TRAUMATÓLOGO 1

CITACIÓN TRAUMATÓLOGO 2

CITACIÓN TRAUMATÓLOGO 3

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISION DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUCTOR.  ACTA FINAL E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SIES PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUCTOR. ACTA FINAL (CORREXIDA)

TRÁMITE DE AUDIENCIA

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUTOR (RECURSOS)

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUTOR. CUALIFICACIÓN DEFINITIVA E PROPOSTA DE NOMEAMENTO

 Publicacións:

CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEXTO EXERCIZO: PROBAS PSICOTÉCNICAS.

ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR. PRIMEIRO EXERCICIO: PROBAS FÍSICAS, PRIMEIRA XORNADA

ACTA PSICOTÉCNICO Y CONVOCATORIA RECONOCIMIENTO MEDICO

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR. PRIMEIRO EXERCICIO: PROBAS FÍSICAS, SEGUNDA XORNADA

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR. PRIMEIRO EXERCICIO: PROBAS FÍSICAS. TERCEIRA XORNADA. CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO SEGUNDO EXERCICIO.

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR.  RESULTADO DO SEGUNDO EXERCIZO TIPO TEST E CITACIÓN PARA A REALIZACIÓN DO TERCEIRO EXERCIZO

PLANTILLA SEGUNDO EXERCIZO OPOSICIÓN BOMBEIRO-CONDUCTOR: TEST

ACTA TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEI PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUCTOR: RESULTADO DO TERCEIRO EXERCIZO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO CUARTO

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUCTOR: RESULTADO DO CUARTO EXERCIZO E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DO QUINTO.

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIRO CONDUCTOR. GALLEGO.

ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE BOMBEIROS-CONDUCTOR. RESULTADO DO QUINTO EXERCIZO: PRÁCTICO.