Anuncio do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para o nomeamento de 2 funcionarios/as interinos/as coa categoría de creación de empresas e autoemprego. (interpretacion de bases e concurso de meritos)

80

ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA O NOMEAMENTO DE 2 FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO. (INTERPRETACION DE BASES E CONCURSO DE MERITOS)