Resolución pola que se aproba a lista provisional complementaria de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo do persoal interino, coa categoría de técnico en orientación laboral

101

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS AO PROCESO SELECTIVO DO PERSOAL INTERINO, COA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL