Anuncio do tribunal cualificador proceso selectivo convocado para nomeamento de 2 funcionarios interinos categoria de técnico creación empresas e autoemprego (resolución reclamacións presentadas, concurso méritos definitivo e convocatoria proba práctica

91

ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA NOMEAMENTO DE 2 FUNCIONARIOS INTERINOS CATEGORIA DE TÉCNICO CREACIÓN EMPRESAS E AUTOEMPREGO (RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS PRESENTADAS, CONCURSO MÉRITOS DEFINITIVO E CONVOCATORIA PROBA PRÁCTICA