Anuncio tribunal cualificador proceso selectivo convocado para o nomeamento 3 funcionarios interinos categoría tecnico orientador laboral (valoración méritos, resolución reclamacións e convocatoria proba práctica)

98

ANUNCIO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA O NOMEAMENTO 3 FUNCIONARIOS INTERINOS CATEGORÍA TECNICO ORIENTADOR LABORAL (VALORACIÓN MÉRITOS, RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS E CONVOCATORIA PROBA PRÁCTICA)