Corrección de erros do anuncio do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para o nomeamento de 3 funcionarios/as interinos/as coa categoría de técnico de orientación laboral

89

CORRECCIÓN DE ERROS DO ANUNCIO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA O NOMEAMENTO DE 3 FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE TÉCNICO DE ORIENTACIÓN LABORAL