Puntuación da proba práctica da fase de oposición, puntuacións totais dos aspirantes e proposta de nomeamento de 2 funcionarios/as interinos/as coa categoría de creación de empresas e autoemprego

112

PUNTUACIÓN DA PROBA PRÁCTICA DA FASE DE OPOSICIÓN, PUNTUACIÓNS TOTAIS DOS ASPIRANTES E PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE 2 FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS COA CATEGORÍA DE CREACIÓN DE EMPRESAS E AUTOEMPREGO