Excursión a Rusia. Organiza Asociación de Amas de Casa Consumidores e Usuarios Rías Baixas

55

Asoc. Prov. Amas de Casa Consumidores y Usuarios Rías Baixas. r/ Cobián Roffignac, 4 – 3º 36002 PONTEVEDRA. Tel: 986 10 33 69 / Fax: 986 84 67 69

asociacionconsumidoresriasbaixas@mundo-r.com

 

Salida da excursión a Rusia organizada pola Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Rías Baixas.