CURSO DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS A TRAVÉS DE SITUACIÓNS COMUNICATIVAS REAIS

74

Lugar: UNED Pontevedra

Horario: de 10:30 a 13:30 h

Prezo: 20 € (matrícula ordinaria)

 

Dirixido a tódalas aquelas persoas que, partindo dun coñecemento previo (B1-Intermedio), queiran mellorar a expresión oral.

 

Duración 30 h.

 

Créditos: 1 crédito ECTS e 2 créditos de libre configuración.

 

Máis información en:

UNED Pontevedra

Rúa Portugal Nº 1
36004 Pontevedra
T. 986 851 850
negociadodealumnos@pontevedra.uned.es