MANIFESTACIÓN APDR

88

 

O sábado día 2 de xuño as 19:30 horas atopase prevista unha manifestación que percorrerá a rúa Alameda, San Roque, Avenida das Corbaceiras, e Autovía de Marín (PO-12) ata o complexo industrial de ENCE e volta cara o punto de partida.

Para saír cara a Marín hai que utilizar a PO- 546 (estrada vella de Marín), e dende a PO-10 se poderá acceder a Pontevedra pola Autovía de Marín PO-12.

Puntualmente se procederá a desviar a circulación de vehículos dende  a cara a rúa Xosé Malvar para circunvalar a cidade pola zona este.

Esta previsto o remate da mesma sobre as 21 horas.

Lenda do Plano de Mobilidade:

En azul: percorrido da manifestación
En vermello: acceso puntual restrinxido a residentes autorizados
En verde: zonas habilitadas e aconselladas para os desprazamentos de vehículos en transito.