A nova lei de empregadas do fogar. Charla no Mercantil

63

Lugar: Casino Mercantil e Industrial.

Hora: 20 h.

Conferencia a cargo de Dona Mª del Carmen Gil Pena, subdirectora de Xestión Recaudatoria da Tesourería da Seguridade Social. Organiza Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores e Usuarios Rías Baixas.