CAMPAMENTO URBANO DA CRUZ VERMELLA

57

Campamento organ izado por Cruz Vermella Xuventude Pontevedra

Horario: de 10 a 13 h.

Pra nenos e nenas de 8 a 13 anos.

Máis información en r/ Cruz Vermella, 26. Tel. 986 85 2115 ext. 34, 36. pontevedra@cruzroja.es