ANUNCIO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POR REHABILITACIÓN DE VIVENDA E ELEMENTOS COMÚNS NO EIDO DA ARI DE ESTRIBELA

73

Por Decretos do Concelleiro Delegado da Área de Facenda e Medio Ambiente, prestábase aprobación definitiva ás axudas do ARI de Estribela e aos correspondente gastos, ordenando os seus pagos a favor dos solicitantes das axudas para rehabilitación de vivendas e elementos comúns dentro da área de rehabilitación integral de Estribela.

Ver documento PDF