ANIMACIÓN HOSPITALARIA. ACTIVIDADES DE VERÁN DA CRUZ VERMELLA

46

Organizado pola Cruz Vermella Xuventude Pontevedra

Actividades de animación polas tardes para nenos/as ingresados no CHOP.

Máis información en Cruz Vermella Xuventude Pontevedra. r/ Cruz Vermella, 26. Tel. 986 85 2115 ext. 34, 36. pontevedra@cruzroja.es