Aprobación definitiva do procedemento de expropiación forzosa por taxación conxunta dos terreos incluídos no ámbito da unidade de actuación nº 24 do Pxou, entre as rúas Fancisco Tomás y Valiente, Conde de Bugallal e rúa de nova apertura, en execución do Peri da UA 24 e das estipulacións do convenio de colaboración asinado coa Xunta de Galicia en data 10/05/10, para a construción do novo edificio xudicial na zona da Parda

119

Ver documento PDF