MOBILIDADE CAMPIONATO DE ESPAÑA DE TRIATLON 8 E 9 DE SETEMBRO

85

Por mor da celebración os días 8 e 9 de setembro da proba deportiva do Campionato de España de Tríatlon, a cidade estará sometida a unha serie de restricións circulatorias y de estacionamento, polo que se aconsella consultar os documentos que se acompañan. Estes constan de un documento xeral onde se recollen todas as medidas restritivas que se van a establecer na cidade e outros de carácter sectorial, que abordan a mobilidade de xeito mais particular para as principais zonas afectadas

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF