Bases do concurso para a selección de adxudicatarios da cesión de módulos ou locais no Centro de Iniciativas Empresariais

187

Aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que tivo lugar o día 17 de setembro de 2012, as Bases do concurso para a selección de adxudicatarios da cesión de módulos ou locais no Centro de Iniciativas Empresariais. Faise público o contido das mesmas.

Ver documento PDF
Ver documento PDF