“En-parella”. Obradoiro de relacións de parella

39

O obxectivo dos centros Quérote+ é prestar un servizo de información e asesoramento á xuventude galega naquelas áreas nas que se poida aportar un maior entendemento social e que se facilite o crecemento persoal. Destinatarios/as: mozos e mozas entre 16 e 35 anos, residentes no Concello de Pontevedra. Preferencia persoas desempregadas.

EN-PARELLA > Obradoiro de relacións de parella | 20 prazas | 1,5 h. | 3 de decembro | Horario: 18-19,30h. | Imparte: Centro Quérote + | Lugar: Casa Azul | Cota: gratuíto.

Máis información e inscrición: Oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra – Casa Azul – r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840 367. www.xuventude.pontevedra.eu | www.facebook.com/xuventudepontevedra | xuventude@pontevedra.eu