Programa de Formación “Pisando Forte”

66

Cursos de formación orientados a mozos/as entre 16 e 35 anos, residentes no Concello de Pontevedra, preferentemente persoas desempregadas, co obxectivo de mellorar as súas condicións para o acceso ao emprego. Entregarase diploma acreditativo da formación recibida.

Máis información e inscrición: Oficina de Xuventude do Concello de Pontevedra – Casa Azul – r/ Sor Lucía, 2, 3º, tel. 986 840 367. www.xuventude.pontevedra.eu | www.facebook.com/xuventudepontevedra xuventude@pontevedra.eu