Lista de Reserva para a Provisión Interina de prazas de Traballador/a Social 2012

156

BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS DOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS PARA A FORMACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN DE PRAZAS COA CATEGORÍA DE TRABALLADOR/A SOCIAL

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA A LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS E FIXACIÓN DE DATAS PARA CONSTITUCIÓN E CONCURSO DE MÉRITOS PARA FORMACIÓN LISTA DE RESERVA PARA PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

ACTA DE CONSTITUCIÓN E VALORACIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CREACIÓN DE LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL (CUALIFICACIÓN DE MÉRITOS E DATA REALIZACIÓN DO PRIMEIRO EXERCICIO)

CONVOCATORIA PARA A LECTURA DO EXAMEN ESCRITO ANTE O TRIBUNAL CUALIFICADOR

ACTA DA SESIÓN DE REVISIÓN E VALORACIÓN DAS RECLAMACIÓNS FORMULADAS NA FASE DE CONCURSO

2º CHAMAMENTO DE LECTURA

3º CHAMAMENTO DE LECTURA

4º CHAMAMENTO DE LECTURA

5º CHAMAMENTO DE LECTURA

ACTA DAS SESIÓNS DE LECTURA E VALORACIÓN DO EXERCICIO ESCRITO DA FASE DE OPOSICIÓN E CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE GALEGO

ACTA RESULTADOS PROBA DE GALEGO E PUNTUACIÓN FINAL