PECHE DA RÚA PEREGRINA (NO ANTIGO HOSPITAL SANTA RITA) SABADO DE 15 A 21 H.

65

O sábado  27 de outubro, pechase a rúa Peregrina á altura do nº 54, antigo (hospital Santa Rita),  por obras no solar. Se realizan os desvíos oportunos para garantir a circulación de entrada e saída e os accesos os garaxes da zona.

O peche se fará efectivo as 15 horas e se prolongará ata as 21 horas.