“Mar de crebas”. Exposición de Alejandra Sampedro

88

Lugar: Galería About Art

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Orixinais esculturas realizadas a base de teselas recollidas na zona litoral de Cabo Silleiro, compoñen esta exposición da creadora Alejandra Sampedro, na Galería About Art da rúa Pasantería, 9 en Pontevedra.

A exposición, que se poderá visitar ata o día 18 de decembro, integra unha serie escultórica acompañada de fotografías que completan o proxecto de investigación da artista.