Bacharelato a distancia

69

Lugar: Aula Virtual do IES San Clemente

A Consellería de Educación abre o plazo para matricularse en Bacharealato na modalidade a distancia, con titorías telemáticas o que supón non ter que asistir a titorias presenciais. A comunicación cos titores é a través da aula virtual do IES San Clemente e os exames pódense realizar no Centro EPA de Pontevedra.

+info. no Centro EPA da Avda. de Bos Aires, 36 – Pontevedra. Tel. 986 861 586.