“As tres noites de Eva”. Ciclo de cine “Masculino-Feminino”

33

Lugar: Casa das Campás

Hora: 19:30 h.

Ciclo de Cine "Masculino-Feminino" coa proxección do filme “As tres noites de Eva” (The Lady Eve).

A comedia hollywoodiense dos anos trinta e corenta foi proclive e certeira á hora de retratar as relacións home-muller. Nesta época atopámonos cunha significativa cantidade de obras cuxo argumento ilustra á perfección as diferenzas entre a psique femenina e a masculina. As condutas derivadas desta diferenza entre ambos sexos será que será o nucleo argumental deste ciclo. Nesta ocasión proxectarase As tres noites de Eva, un largometraxe dirixido por Preston Sturges que data do ano 1941.