Quinteto Cimarrón. Ciclo “Derradeira e definitiva”

61

Lugar: Casa das Campás

Hora: 21 h.

Ciclo “Derradeira e definitiva”.

Concerto do quinteto de cordas Cimarrón, integrado na súa totalidade por músicos cubanos, graduados no Instituto Superior de Arte de La Habana. No presente traballo discográfico “20 Cordas”, o quinteto realiza un percorrido polos xéneros máis importantes da música cubana como son a contradanza, o danzón, o son e a guajira.