PROCESOS SELECTIVOS PARA A XERACIÓN DUNHAS LISTAS DE SUBSTITUCIÓNS COAS CATEGORÍAS DE OFICIAL E INSPECTOR PARA HABILITACIÓNS DE FUNCIÓNS DE SUPERIOR CATEGORÍA PROPIAS DOS POSTOS DE OFICIAL E INSPECTOR QUE SE ATOPEN CIRCUNSTANCIALMENTE VACANTES NA POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

88

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF