Asociacións de Mulleres

84

ASOCIACIÓN DE MULLERES RURAIS “FONTE DO CREGO” 
XEVE. Sobral nº15. Santo André de Xeve.
Tfno.- 986-87-96-30.

 
ASAMBLEA DE MULLERES DE PONTEVEDRA
Rúa San Xulián, 1 1º. 36002.-Pontevedra.
36002- Pontevedra
 
 
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA E CONSUMIDORES “RIAS BAIXAS”.
Rúa Cobian Roffignac 4, 3ºd. 36002.- Pontevedra
Tfno.- 986-84-67-69 //  986-10-33-69
 
ASOCIACIÓN DE VIUVAS E ORFOS “SAUDADE”
Avda. Buenos Aires 108. 36001.- Pontevedra.
Fuensanta Pazos. Tfno.-.669-097-139
 
MULLERES NACIONALISTAS GALEGAS
Rúa Monte Saiñas 39, Poio. 36.995-Pontevedra.
Correo Electrónico: feminista@aeiou.pt
 
ASOCIACIÓN DE MULLERES CRISTIÁS GALEGAS
Rúa Nova de Arriba 1, 6º dcha. 36002.- Pontevedra.
Tfno/Fax.- 986-84-61-82.