Qué e o CIM

76

¿Que é o Centro de Información á Muller?

 
É un servizo de información ás mulleres, que proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en materia de recursos dispoñibles no ámbito territorial e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade real das mulleres.
 
Persoas ás que vai dirixido
 
Mulleres do Concello de Pontevedra.
 
 
 
Principios que nos rexen
 
  • Anonimato de identidade das usuarias.
  • Gratuídade.
  • Respecto á vontade das usuarias na busca de posibles solucións e alternativas das consultas expostas.
  • Confidencialidade por parte do persoal do Centro de Información ás Mulleres
 
Onde estamos.
 
Dirección: “Chalé de Fontoira” Rúa Xofre de Tenorio 1, baixo. 36002-Pontevedra
Teléfono: 900.119.741 e 986.86.48.25
 
Fax: 886.21.34.21
 
Correo electrónico: igualdade@concellopontevedra.es

 

Teléfonos de interese
 
Servizos Sociais do Concello de Pontevedra: 986.85.03.98
Policía Local: 986. 86.30.80
Policía Nacional: 986.86.83.83
Garda Civil: 986.85.56.00
Centro de saúde: 
Urxencias Médicas: 061
Teléfono gratuíto da muller 24 horas: 900.400.273
Urxencias: 112