Mostra bibliográfica. XIV Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

71

Lugar: Biblioteca Pública "Antonio Odriozola". Rúa Alfonso XIII, 3. Pontevedra.

Horario: de 09 a 20:30 h.

Mostra dunha selección bibliográfica sobre o XIV Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra “A toda Máquina”.