Exposición “En plenas facultades”

90

Lugar: Sexto Edificio do Museo de Pontevedra. Rúa Padre Amoedo, 3

Horario: de martes a venres, de 17 a 21 h. Sábados, de 11 a 14 h e de 17 a 21 h. Domingos e festivos, de 11 a 14 h. Luns pechado.

Nesta exposición ponse de relevo como dende hai máis de dúas décadas algún dos máis destacados artistas españois imparten o seu maxisterio na cidade de Pontevedra, un caso que non sempre se soubo valorar na súa xusta medida, talvez porque a carreira artística de moitos deles se realizou fundamentalmente fóra da nosa comunidade ou porque se prestou maior atención ás producións artísticas e ao despegue profesional dos seus propios alumnos.

Nela figurarán obras de Xoán Anleo, Natividade Vermello, José Chavete, Juan Fernando de la Iglesia, María Luisa Fernández, Jesús Hernández, Yolanda Herranz, Juan Loeck, Juan Carlos Meana, Juan Luis Moraza, Mariña Núñez, Jesús Pastor, Juan Carlos Román, Ana Soler e Javier Tudela.

A mostra ten como comisarios a Ángel Cerviño e Alberto González-Alegre. Poderá visitarse no Sexto Edificio.