“Maruja Mallo e a Revista de Occidente”, na galería About Art

66

Lugar: Galería About Art. Rúa Pasantería, 9

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Exposición dunha serie gravados da artista surrealista Maruja Mallo (Viveiro, 1902-Madrid, 1994), baseada nalgunhas das portadas da Revista de Occidente que pintou nos anos 20 e 30 do século XX, en colaboración con Ortega e Gasset.