Pinturas de Lourdes Ribeiro

76

Lugar: Vialia Estación de Pontevedra

Horario: tódolos días, de 10 a 22 h.

Exposición de pintura deLourdes Ribeiro, membro da Asociación Artística de Pontevedra. Organizado pola Asociación de Comerciantes de Vialia de Pontevedra.