Xornada técnica “Retaler II”. Enerxía e sustentabilidade

42

Lugar: Sexto Edificio do Museo de Pontevedra

Hora: de 08:30 a 14:30 h.

O sector enerxético está intimamente relacionado coa sustentabilidade xa que se vén amosando nas últimas décadas que o crecemento económico, o consumo enerxético e os impactos ambientais que conlevan discorren de forma paralela e proporcional.

Para avanzar cara a un futuro sostible resulta fundamental acadar un equilibrio que favoreza o crecemento con menores custos enerxéticos implicados minimizando deste xeito o impacto sobre o medio.

Por outra parte, dada a enorme dependencia enerxética na que se sustenta a sociedade actual, as medidas para aplicar no ámbito enerxético deben ser compatibles con tres principios fundamentais: competitividade, seguridade de abastecemento e protección ambiental.

Obxectivo da xornada:

– Mostrar as múltiples alternativas coas que contamos actualmente para deseñar escenarios enerxéticos sostibles.

– Iniciar un debate desde unha aproximación prospectiva sobre o binomio enerxía-medio ambiente.

– Analizar os diferentes aspectos da realidade enerxética galega, así como os diferentes escenarios esperados.

– Analizar cómo lle afectará a normativa actual e en proxecto á industria enerxética galega.