PECHE DUN CARRIL DE CIRCULACIÓN NA RÚA OTERO PEDRAIO

85

 

O luns 20 de maio a partir das 10:00 horas e por un prazo de 2 semanas, a empresa Sacyr adxudicataria das obras do AVE, procederá ao corte do carril de entrada á cidade da rúa Otero Pedraio. O sentido de saída da cidade cara á intersección do Marco mantense aberta á circulación.

A circulación de entrada desvíase por Conde Bugallal (cara a Parda)e a nova ponte da parda (rúa dás Hortas) para acceder a 12 de novembro e Eduardo Pondal.
A empresa colocará a sinalización informativa do desvío e permitirase o acceso a residentes e servizos