Mostra fotográfica dos artistas madrileños José Luis Esteban e Eva Sánchez

75

Lugar: Galería About Art. Rúa Pasantería, 9.

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Mostra fotográfica dos artistas madrileños José Luis Esteban e Eva Sánchez. Trátase dun acordo de colaboración entre About Art e a Galería Montsequi de Madrid, para a promoción de artistas, xerando un intercambio que levará ao artista galego Santi Vega, representado por About Art a realizar unha exposición na galeria Montsequi de Madrid (Do 17 ao 29 de xuño), paralelamente á mostra que se inaugura en Pontevedra con artistas madrileños.