Convocatoria para a provisión interina dunha praza de técnico medio relacións laborais da escala de administración especial, subescala técnicos medios, clase técnicos medios

121

BASES CONVOCATORIA TÉCNICO MEDIO RELACIÓNS LABORAIS
MODELO DE INSTANCIA TÉCNICO MEDIO RELACIÓNS LABORAIS
LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN INTERINA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO MEDIO EN RELACIÓNS LABORAIS
LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS E EXCLUIDOS, CONSTITUCIÓN DE TRIBUNAL, BAREMO DE MÉRITOS E DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO
ANUNCIO TRIBUNAL RESULTADO CONCURSO
CHAMAMENTO PARA LECTURA DO PRIMEIRO EXERCICIO
RESULTADO DE PRIMEIRO EXERCICIO E CONVOCATORIA PARA REALIZACIÓN DE SEGUNDO
Resultado do segundo exercicio, cualificación definitiva e proposta de nomeamento.