Exposición de Miguel Vidal

69

Galería About Art. Rúa Pasantería, 9.

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Trátase dunha exposición fotográfica que retrata unha serie de persoas anónimas, na súa maioría do mundo das artes plásticas e visuais, cos que o autor se relaciona a través das redes sociais, conseguindo así chegar ao máis íntimo de cada un deles, que se desprenden de todo prexuízo social para as súas fotografías.