“Manolo Dimas. Obra recente”

50

Lugar: Galería About Art. Rúa Pasantería, 9.

Horario: de martes a venres, de 11 a 14 e de 17:30 a 20:30 h. Sábados, de 11 a 14 h.

Manolo Dimas presenta nesta ocasión unha serie de obras dentro do seu universo iconoclasta, onde a figuración e a abstracción se mesturan para confluír nunha visión irreverente da realidade.