OBRAS DE ASFALTADO NA RÚA ALEXANDRE BÓVEDA GLORIETA PTE. DOS TIRANTES)

81

O luns 2 de setembro as 8:30 horas se procederá ó asfaltado da glorieta sita na rúa Alexandre Bóveda coa Ponte dos Tirantes. A duración das obras será de dous días, normalizándose de novo a circulación na tarde do martes 3 de setembro.

Garántese en todo momento o acceso á cidade pola Pte. de Santiago..
Péchase o carril de entrada pola rúa de Alexandre Bóveda e da Pte. dos Tirantes.