EDUCACIÓN NON SEXISTA

88

 

Educando en Igualdade é un programa de FETE UXT en colaboración co Instituto da Muller e o Ministerio de Igualdade, que ten como obxectivo converterse en punto de referencia e confluencia do mundo educativo no reto de implementar as políticas de igualdade para lograr unha sociedade máis xusta. A páxina presenta diferentes materiais para traballar as relacións de parella, as construcións das identidades masculinas e femininas, así como distintas guías para traballar a igualdade na aula nas distintas etapas educativas.

http://www.educandoenigualdad.com/

 

Maletín de Coeducación: Fundación Mujeres

Este Maletín de Coeducación é unha ferramenta didáctica repleta de fórmulas, ideas, suxestións, técnicas (máis de 60!) que, aínda que non sexan máxicas nin maxistrais, vannos permitir e facilitar a sensibilización, a reflexión, a prevención e a promoción da igualdade de oportunidades nese gran laboratorio que é a educación (formal, non-formal e informal).

 

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm

 

 

fórmula nº 1: análises de pantallas sexistas

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD1vert.pdf

 

fórmula nº 2: visibilizando as mulleres

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/cuad2verti.pdf

 

fórmula nº 3: mulleres no mundo

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/cuad3vert.pdf

 

fórmula nº 4: converténdonos en expert=s

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/cuad4vert.pdf

 

fórmula nº 5: linguaxe non sexista

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD5vert.pdf

 

fórmula nº 6: reflexións persoais

http://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/pdf/CUAD6vert.pdf