INTEGRANTES

58

ASOCIACIÓNS DE MULLERES:

Asociación de mulleres rurais Fonte do Crego

Asemblea de Mulleres de Pontevedra

Asociación de Amas de Casa e Consumidoras Rías Baixas

Mulleres Nacionalistas Galegas

Asociación de Mulleres Cristiás Galegas

Asociación de mulleres maltratadas Luz

Asociación de Mulleres en Igualdade de Pontevedra

Asociación de mulleres veciñais O Castelo de Ponte Sampaio

 

 

ASOCIACIÓNS VECIÑAIS CON VOGALÍA DE MULLER

Vogalía de mulleres de Heroes do Campo da Porta

Vogalía de mulleres Asoc. Pío Lameliña de Bora

Asociación de veciños Río Lérez

Asociación Os Tres Pinos

Federación de veciños Castelao

 

SINDICATOS

Unión Xeral de Traballadores

Unión Comarcal de Comisións Obreiras

Confederación Intersindical Galega

 

PARTIDOS POLÍTICOS

Bloque Nacionalista Galego

PSOE

Partido Popular

 

OUTROS ORGANISMOS

Secretaría Xeral da Igualdade