Maletín de Coeducación: Fundación Mujeres

65

Este Maletín de Coeducación é unha ferramenta didáctica repleta de fórmulas, ideas, suxestións, técnicas (máis de 60!) que, aínda que non sexan máxicas nin maxistrais, vannos permitir e facilitar a sensibilización, a reflexión, a prevención e a promoción da igualdade de oportunidades nese gran laboratorio que é a educación (formal, non-formal e informal).

 

https://www.fundacionmujeres.es/maletincoeducacion/default.htm