PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

54

A educación é o medio máis válido para loitar contra calquera tipo de violencia. Para conseguir os obxectivos é necesario, por tanto, a formación e a sensibilización da poboación, pero fundamentalmente do alumnado que desde idades temperás debe ser educado para coñecer e respectar os dereitos humanos e rexeitar calquera tipo de discriminación.