OBRAS DE ASFALTADO NA RÚA CONDE BUGALLAL

56

A partir das 8.30 horas do LUNS 9 de setembro cortarase un carril na rúa Conde Bugallal, sentido Xulgados dá Parda – Glorieta do Marco.
Ás obras prolongaranse ata o MARTES día 10.
Para a execución das citadas obras será preciso a retirada de estacionamento en varios puntos, que estarán sinalizados con suficiente antelación.
Nas principais interseccións se procederá á colocación de sinalización informativa de desvío por obras.