LISTA DE RESERVA PARA A PROVISION INTERINA DE PRAZAS DE SUBALTERNO DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNA ENCADRADAS NA AGRUPACIÓN PROFESIONAL

71

Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF
Ver documento PDF